Anh hùng với anh hùng

Anh hùng với anh hùng

Nguyễn Huệ lấy được đất Thuận Hóa rồi, hội các tướng lại bàn sai người ra sửa sang đồn Đồng Hới và định giữ địa giới cũ.

Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng: ông phụng mệnh ra đánh một trện, bình được đất Thuận Hóa, uy kinh cả chốn Bắc Hà. Phàm cái phép dùng binh, một là THỜI, hai là THẾ, ba là CƠ, có 3 điều ấy đánh đâu cũng được. Bấy giờ ở đất Bắc Hà tướng thì lười, quân thì kiêu, triều đình không có kỷ cương gì cả, nếu ông nhân lấy cái uy thanh này, đem binh ra đánh thì làm gì không được. Ông không nên bỏ mất cá CƠ, cái THỜI và cái THẾ ấy.

–         Nguyễn Huệ nói rằng: ở Bắc Hà có nhiều nhân tài, không nên coi làm thường.

–         Hữu Chỉnh đáp lại: nhân tài Bắc Hà chỉ một mình Chỉnh, nay Chỉnh bỏ đi, thì nước không có ai nữa, xin ông đừng có ngại gì.

–         Nguyễn Huệ cười nói rằng: Ấy ! người khác thì không ngại, chỉ ngại có ông đó thôi.

–         Hữu Chỉnh thất sắc đi rồi nói rằng: tôi tự biết tài hèn, nhưng mà tôi nói thế có ý tỏ cho ông biết ngòai Bắc không có nhân tài đó thôi.

–         Nguyễn Huệ lấy lời nói ngọt để yên lòng Hữu Chỉnh và bảo rằng: nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, bây giờ cướp lấy, chưa chắc lòng người đã theo mình.

–         Hữu Chỉnh nói: nay Bắc Hà có vua lại có chúa, ấy là một sự cổ kim đại biến. họ Trịnh tiếng rằng phò Lê, thực là hiếp chế, cả nước không ai phục. Vả xưa nay không ai làm gì để giúp nhà Lê, là chỉ sợ cái thế mạnh đó mà thôi. Nay ông mà Phù Lê diệt Trịnh thì thiên hạ ai chẳng theo ông.

–         Nguyễn Huệ nói: ông nói phải lắm…

 

(Trần Trọng Kim – Việt Nam Sử lược)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s